Creative Commons Licence
Creative Commons Licence
Cyfnod Allweddol 2 a 3

Llysnafedd

Mae creu llysnafedd yn ddifyr iawn, mae’n ludiog ac yn drioglyd, gallwch ei wneud ym mhob math o liwiau, gallwch roi pethau ynddo ac mae’n gwneud pethau rhyfedd os ydych yn ei wasgu’n araf neu’n gyflym.